Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung GmbH
     
 imreg Homepage
 Contact
 imreg
 Institut für  Mittelstands-
 und Regionalentwicklung  GmbH
 Bautzner Straße 17
 D-01099 Dresden
 Phone
 +49 (0) 351 2 55 93 600
 Fax
 +49 (0) 351 2 55 93 605
 E-Mail: info@imreg.de

Institut pro střední stav a regionální rozvoj

Institut pro střední stav- a regionální rozvoj byl založen na podzim roku 2002. S institucionálním charakterem společnosti ma být realizován požadavek, teoretické přístupy k politice středního stavu a k regionálním rozvojovým možnostem v praxi vyzkoušet, doprovázet a oceňovat. Z tohoto důvodu bude Institut pro střední stav a regionální rozvoj doprovázen kuratoriem složeným z osobností z vědy hospodářství a politiky jako poradní gremium a myšlenkový dárce.

Kompetence Institutu pro střední stav a regionální rozvoj jsou přesné znalosti středního stavu, zejména přirozeně saských podniků, jakož obsáhlé zkušenosti při regionálních iniciativách a rozvoji, zde především v kontaktu s národohospodářskými, soutěžními a evolučními aspekty.

Institut pro střední stav a regionální rozvoj podává rady podnikům, veřejným zařízením, svazům a politikům. Oblast úkolů obsahuje konkrétní studie trhu, posudky a analýzy k teoretickým, empirickým a praktickým otázkám, jakož i zaujetí stanovisek a výzkumné zprávy. Institut pro střední stav a regionální rozvoj se při potřebě podílí na projektech, sám projekty přijímá a projekty realizuje, jakož i ocenění a odhad projektů a postavení problémů při mnoha tématech středního stavu a regionálního rozvoje. Pro podniky je Institut pro střední stav a regionální rozvoj aktivní především při otázkách usídlení, inkluzive Polsko a Česká rep. a perspektivním vývojovém oceněním stanoviště.

Institut pro střední stav a regionální rozvoj sleduje, analyzuje a vyhodnocuje pod strategickými hledisky pracovní vztahy v saské, celoněmecké a evropské souvislosti, jakož i
vzájemné působení mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a zaměstnaneckými zastoupeními.

Nad tímto je cílem, který Institut pro střední stav a regionální rozvoj sleduje, s vlastními příspěvky povzbuzovat a doprovázet společensko-politické diskuze.

Institut pro střední stav a regionální rozvoj podporuje integraci vstupních zemí do Evropské unie a má při tom zejména zájem na regionech, které hraničí se Saskem: Dolní Slezsko na polské straně a Čechy/Morava na české straně. Přes úzké kontakty s podniky, svazy a ministerstvy v těchto zemích může Institut pro střední stav a regionální rozvoj v každém čase ze své obsáhlé sítě kontaktů obdržet aktuální informace.

Kooperační dohody a početné kontakty s podniky a svazy v Sasku umožňují Institutu pro střední stav a regionální rozvoj dosah na široky základ a tímto možnost aktuálně, v krátkém čase a obsáhle reagovat.