Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung GmbH
     
 imreg Homepage
 Contact
 imreg
 Institut für  Mittelstands-
 und Regionalentwicklung  GmbH
 Bautzner Straße 17
 D-01099 Dresden
 Phone
 +49 (0) 351 2 55 93 600
 Fax
 +49 (0) 351 2 55 93 605
 E-Mail: info@imreg.de

Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego

Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego został utworzony jesienią 2002 r. Instytucjonalny charakter spółki stawia sobie za cel praktyczne wypróbowanie, pilotowanie i ewaluowanie teoretycznych założeń odnośnie polityki klasy średniej oraz regionalnych możliwości rozwoju. Z tego powodu działaniom Instytutu rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego towarzyszy kuratorium składające się z osobistości świata nauki, gospodarki i polityki jako gremium doradcze i pomysłodawca.

Do kompetencji Instytutu rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego należy dokładna znajomość przemysłowej klasy średniej, szczególnie oczywiście przedsiębiorstw saksońskich oraz bogate doświadczenia przy inicjatywach regionalnych i procesach rozwojowych, przede wszystkim w aspektach ekonomii, konkurencyjności i ewolucji.

Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego konsultuje przedsiębiorstwa, placówki publiczne, stowarzyszenia i instytucje polityczne. Zakres zadań obejmuje konkretne studia rynkowe, ekspertyzy i analizy zagadnień teoretycznych, empirycznych i praktycznych jak również praktyczne ustosunkowanie się i sprawozdania badań naukowych. Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego uczestniczy w razie potrzeby w projektach, przejmuje sam jako podmiot odpowiedzialność za projekt i jego przeprowadzenie oraz ewaluację projektów i zagadnień w wielu tematach rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego. Na potrzeby przedsiębiorstw Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego działa szczególnie w zakresie problematyki osiedlania się łącznie z Polską i Czechami oraz perspektywicznego szacunku rozwoju miejsc lokalizacji.

Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego obserwuje, analizuje i ocenia stosunki pracy w kontekście strategicznym w odniesieniu saksońskim, ogólnoniemieckim i europejskim oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy pracodawcami, pracobiorcami i przedstawicielami pracobiorców.

Prócz tego Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego dąży przy własnym wkładzie, do inicjowania i towarzyszenia dyskusjom społeczno-politycznym.

Instytut rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego popiera integrację krajów przystępujących do Unii Europejskiej i jest szczególnie zainteresowany regionami graniczącymi z Saksonią: Dolny śląsk po stronie polskiej oraz Czechy/Morawy po stronie czeskiej. Ze względu na bliskie kontakty Instytutu rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i ministerstwami w tych krajach ma on ciągły dostęp do bogatej sieci kontaktów i aktualnych informacji.

Umowy kooperacyjne i liczne kontakty z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami w Saksonii umożliwiają Instytutowi rozwoju przemysłowej klasy średniej i rozwoju regionalnego dostęp do szerokiej bazy i przez to aktualne, krótkoterminowe i rozległe działania.